Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

"Every place has an identity"

Hur etablerar man en stads varumärke internationellt? Hur undviker man de vanligaste fällorna? Mälardalsrådet besökte Amsterdam för att lära sig mer om hur staden arbetar med att förstärka sina fördelar och kärnvärden. Stockholm – the Capital of Scandinavia. Västerås – staden utan gränser. Alla platser vill säga något om sig själva. Amsterdam är ett av…

Mer verkstad än snack i Uppsala

I Uppsala har en rad metoder utvecklats för att skapa samverkan mellan aktörer. Det gör att avstånden minskar mellan olika sektorer och att goda förutsättningar skapas för tillväxt och konkurrenskraft. Mälardalsrådet besökte staden och fick framför allt med sig två mycket goda exempel. Mälardalsrådet åkte till Uppsala för att undersöka hur man arbetar med samverkan…

Affärsdriven hållbar stadsutveckling

Hur kan vi få en mer hållbar stad genom närmare och tidigare samarbete med näringslivet? Projektet Affärsdriven hållbar stadsutveckling har tittat på hur regionen, staden och kommunen bättre kan samarbeta med näringslivet för att tillsammans skapa en mer hållbar stad. Begreppet Affärsdriven hållbar stadsutveckling betyder samverkansprocesser för stadsutveckling för att skapa lösningar på miljömässiga och…