Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

GÖTEBORG FÖREGÅNGARE MED GRÖNA OBLIGATIONER

Göteborg Energi har flera vindkraftsprojekt. Foto: Peter Krahl, Miljöförvaltningen, Göteborg. Göteborgs stad, en av klimatutmaningens 14 kommuner, var först i Norden och den första staden i världen med att använda gröna obligationer, lån öronmärkta för gröna investeringar. Det är ett av många exempel på innovativa projekt i Göteborg. – Det är attraktivt för dem som…

Humana städer är gröna städer

Tiden verkar ha hunnit ikapp Gehl. Eller? Det budskap kontoret framfört har aldrig någonsin varit inaktuellt. I själva verket har det som Gehls arkitekter hela tiden talat om varit just så självklart att det inte riktigt verkat höras. Det blir tydligt när jag på Louisiana museum, i en föreläsning i anslutning till arkitekturutställningen Living –…

Pressinformation Arena hållbar stad!

Arena hållbar stad 6 – 8 november 2012 Bakgrund På bara fyra årtionden kommer antalet människor som bor i städer att öka från 3 till 6 miljarder. Det ställer stora krav på planering och på att vi alla börjar tänka i termer av hållbarhet, invånare såväl som stadsplanerare, och både i nuvarande och nya städer.…

Femton år med hållbarhetsprojekt - möt projekten och ta del av resultaten!

Delegationen för hållbara städer, Naturvårdsverket, Vinnova och Mistra Urban Futures bjuder in till höstens stora mötesplats och konferens i Göteborg den 6 - 8 november. Välkommen att ta del av 15 års arbete med hållbarhetsprojekt! I december 2012 slutför Delegationen för hållbara städer sitt uppdrag och Naturvårdsverkets stödsystem LIP och Klimp, där staten satsat 5,5…

Krönika - September

Anna-Johanna Klasander är forskarutbildad arkitekt med fokus på stadsutveckling och hur den fysiska miljön påverkar våra liv, på sistone med extra intresse för folkhälsofrågor. Läs Anna-Johannas krönika för Hållbar stad! Rättvis, grön och tät Framtidens städer måste vara rättvisa, gröna och täta. Det är vad vi påstår inom Mistra Urban Futures, och på det får…

Rättvis, grön och tät

Framtidens städer måste vara rättvisa, gröna och täta. Det är vad vi påstår inom Mistra Urban Futures, och på det får vi olika reaktioner. Det rättvisa och det gröna är det ingen som ifrågasätter, men när vi talar om täthet brukar det hetta till. Förtätning är ju en stark trend, kanske den totalt dominerande, och…

Attack, Reträtt och Försvar – Klimatanpassning i Frihamnen, Göteborg

Projektet Klimatanpassad stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen har granskat hur tre strategier för klimatanpassning attack, reträtt och försvar kan användas vid planering och utveckling av Frihamnen i Göteborg. Ska vi satsa på ett flytande kvarter mitt i Göteborg? Ska vi tillåta översvämning i Frihamnen eller tvärtom bygga skyddsbarriärer för att hindra vattnets framfart i området?