Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

När kommunerna sätter forskningsagendan

Att kommunerna är nyckelspelare i arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle känns som en självklarhet. Att den verktygslåda som kommunerna har till sitt förfogande innehåller viktiga verktyg som forskning, innovation och samverkan borde också vara självklart. Men hur gör man som kommun för att använda sina verktyg på bästa sätt och utveckla både kommunens…

Vad innebär en attraktiv avfallslösning?

I det bekväma stadslivet ska det flyta på hela vägen vare sig det handlar om kommunikationer, service eller sophantering. Det ska vara enkelt, bekvämt och positivt att hantera sina sopor hela vägen från köket till soptunnan. Det ska rulla på och ja, det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt. För att få bekräftat…

Framtidens energisystem utvecklas i Hyllie

Hur kan vi skapa ett mer hållbart energisystem med förnybar energi och där vi använder våra resurser bättre? Framtiden energisystem kommer inte se ut som dagens och energisystemet i Europa, Norden och Sverige är redan på väg att förändras. I nästa blogginlägg kommer ni få läsa mer om hur vi i Hyllie hittar sätt för…

Glada människor och doften av grillat – ett konkret resultat

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande från och med 1 juli, invigningstalade på Örtagårdstorget. Foto: Sanna Dolck. Hösten 2010 började vi samla in idéer från de boende i Rosengård angående hur man kunde utveckla Rosengårdsstråket. Vad saknas och vad önskas? Vad kan bli bättre och vad är redan bra? Det handlade om allt från belysning, bänkar…

I dialog för ett klimatsmart byggande

Malmös nya stadsdel Hyllie ska bli Öresunds klimatsmartaste område och en global förebild. Utbyggnadsområdet kommer att innehålla 9000 bostäder och lika många arbetsplatser. 2500 bostäder är redan detaljplanelagda, inom området Hyllie Allé finns 1700 av dessa. Här skapas en kvartersstad där 14 byggföretag ska bygga med blandade upplåtelsesformer, och med verksamhetslokaler i bottenvåningen främst ut…

Vad är ett stråk, egentligen?

Att ta sig från A till B? Eller något mer? Enligt hemsidan synonymer.se är ett stråk en väg, gata, led, färdled, bana, stråt, färdväg, stråkväg, allfarväg, affärsgata eller promenadstråk. Med undantag för affärsgatan beskriver alla ord en plats som används för att färdas. Oftast från punkt A till punkt B. Med upprustningen av Rosengårdsstråket ville…