Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

litteraturspåret 2

Sommar, ledighet och tid att läsa och reflektera. Den här gången har vi valt böcker som handlar om människan och hennes förhållande till naturen i vid bemärkelse. Böckerna rymmer allt från existentiella frågor om hur vi lever våra liv till vardagsglädjen i att odla sin kolonilott Under våren har humanioras betydelse debatterats och vi lyfter…

litteraturspåret 1

Vi jobbar mitt i strömmen av böcker och texter som publiceras om hållbar stadsutveckling och väljer böckerna för Arkitektur- och designcentrum bibliotek och bokhandel. Nu startar vi litteraturspåret på Hållbar stad och bjuder in dig till en dialog om böcker, båda aktuella om hållbara städer och klassiker som ger perspektiv på staden som fenomen. Den…