Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Hantering av kommunal mark en bakvänd process

DEBATT: Marken är stadens mest värdefulla tillgång. Ett av dagens problem är att kommunernas process för markanvisningar inte ger rätt förutsättningar för ett långsiktigt värdeskapande. Det gäller inte minst i Stockholm, skriver arkitekt Emma Jonsteg. Sveriges kommunalpolitiker är ytterst ansvariga för våra städers utveckling. Det är upp till dem att skapa bästa möjliga förutsättningar för…

Kyrkogården på entreprenad – hur säkerställer man kvalitet på skötseln?

Kyrkogården är ett av stadens många gröna, offentliga rum, ett parkrum som präglas av stillhet och kontemplation i den allt tätare staden. Att kvalitet i skötseln är viktigt är självklart. Idag ökar antalet kyrkogårdsförvaltningar som lägger ut sin skötsel på entreprenad i såväl Sverige som Danmark. Vad händer med den etik och den kunskap om…