Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Land Art mitt i stan

Foto: Emma Göransson. På Skeppsholmen, strax efter skeppet af Chapman, om en promenerar från Blasieholmen så finns ett konstverk av ett lite ovanligt slag.Faktum är att jag promenerat denna väg säkert hundratals gånger, på väg till Kungliga konsthögskolan, eller under en liten havsnära omväg till jobbet på Arkitektur- och designcentrum. Just denna dag såg jag…

Att ta vara på en konstnärlig historia och ett demokratiskt konstinitiativ

Text: Emma Henriksson Det är inte bara arkitekturen som är konstvetenskapligt intressant i Hökarängen. Ända sedan stadsdelen byggdes ut på 50-talet så har det funnits konstnärlig verksamhet här. Ateljéer och ateljélägenheter byggdes in i beståndet. Boende i Hökarängen har länge varit engagerade i kulturfrågor och till exempel har man byggt upp ett eget arkiv som…

Det humanistiska perspektivet – Hur tänker vi när vi gestaltar våra offentliga rum?

Att gestalta ett offentligt rum är en process som involverar många individer och resultatet av en gestaltningsprocess varierar beroende på vilka som deltar. Ibland syftar processen till att få fram en övergripande plan eller koncept för en plats eller en byggnad, som sedan används som underlag för vidare gestaltning. I andra fall är processens mening…

Konst och kapital - rapport från Documenta 13 i Kassel

I år är det trettonde gången den internationella konstutställningen Documenta (skrivs dOCUMENTA i den officiella marknadsföringen) äger rum i Kassel, Tyskland, med mer än 300 konstnärer från hela världen. I år är utställningen uppbyggd i åtta huvudstationer i centrala Kassel, några mindre utställningar mer spridda i staden samt tre satellitutställningar i Kairo, Kabul och kanadensiska…