Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

En bättre sits för östra Mellansverige

Hur kan vi skapa en infrastruktur som ger en enklare vardag i hela regionen? Kanske finns det outnyttjade möjligheter som kan utvecklas? Under infrastrukturdagen på Färgfabriken i Stockholm möttes över 200 aktörer för att diskutera mål och brister med regionens transportsystem. Varmt välkomna till det som är Sveriges största, mest framgångsrika och frivilliga storregionala samarbete!…

Stationens renässans – hur nära är stationsnära?

En forskningsstudie om attraktivitet i urbana miljöer och närhet till kollektivtrafik. Bilens negativa miljö- och hälsoeffekter i form av förorenade utsläpp och trängsel har de senaste åren bidragit till att kollektivtrafiken och tågstationer blivit aktuella, både i Sverige och i resten av Europa, som ett sätt att åstadkomma hållbara resor i våra städer. Stationer, både…

Stockholm utvecklar färdplan för fossilfrihet

Stockholm, årets Earth Hour Capital i Sverige, har börjat ta nya tag för en hållbar framtid genom Framkomlighetsstrategin, satsningar på solpaneler, och den nya Färdplanen för ett fossilbränslefritt Stockholm år 2050. – Klimatfrågan är oerhört viktig för oss. Även om vi inte kan bidra med så mycket, kan vi visa vad man kan göra i…

På bussen expanderar världen

Illustration: Karin Andersson Att åka kollektivt är inte enbart en fråga om att välja ett miljövänligt färdmedel. Det är också att välja gemenskap och tillhörighet. Många menar att stadens offentliga platser, dess gator och torg, är viktiga platser för att bygga demokratiska värden och toleranta medborgare. Jag menar att kollektivtrafikens fordon är minst lika bra…

Hållbarhet från A till B

Guangzhous nya BRT transporterar 800 000 passagerare per dag. © ITDP China _itdp.org.cn London blev 2003 den största staden i världen som infört trängselavgifter, vars inkomster dessutom finansierar en utbyggnad av kollektivtrafiken. Amsterdam blev 2007 den första storstaden i väst där cykeln gick om bilen som privat transportmedel. Och Guangzhou byggde 2010 på kort tid…

Bilkooperativ ger alternativ till egen bil

Majornas Bilkooperativ i Göteborg införde ett datoriserat bokningssystem, vilket underlättade för medlemmarna och gjorde bokföring och fakturering enklare. Med ytterligare hjälp av marknadsföring ökade antalet brukare i kooperativet med 180 till drygt 300 under projekttiden, och till idag nära 600.