Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Vad är social hållbarhet för dig?

Ewa Larsson (MP), socialborgarråd i Stockholm För mig är social hållbarhet en förutsättning för att ekologisk och ekonomisk hållbarhet ska bli verklighet. Dessa förhållanden hänger ihop och är beroende av varandra. Den sociala hållbarhetsdimensionen innehåller jämställdhet, rättvisa och lika möjligheter och är grunden för ett samhälle där alla känner att de har en plats och…

Jämlika och jämställda medborgardialoger

Många är laddade för att göra medborgardialoger mer jämlika och jämställda. Göteborgs Stad har ett spännande utvecklingsarbete framför sig. Det handlar om att möjliggöra inflytande och påverkan över samhällsutvecklingen för alla grupper i samhället, exempelvis genom medborgardialoger. Anna Bilén är utvecklingsledare i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. Här bloggar hon om erfarenheter av arbetet och hur vi…

Nytt statligt stöd

Illustration; Boverket/Jan Olsson Sedan början på februari är det möjligt att söka statligt stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Syftet med stödet är att främja att den offentliga miljön utformas så att såväl kvinnor som män, såväl flickor som pojkar känner sig delaktiga, bekväma, vågar ta plats och vill umgås…

AKTIVITETSYTA PÅ TJEJERS VILLKOR

I Malmö pågår ett omfattande arbete med satsningar på hållbar stadsomvandling. Det långsiktiga och övergripande målet är att skapa en sammanhållen och attraktiv stad som är hållbar ur både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. Ett perspektiv som lyfts extra i omvandlingsarbetet är jämställdhet. Hur skapar man hållbara, intressanta och spännande platser som också gynnar ett…