Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

En bättre sits för östra Mellansverige

Hur kan vi skapa en infrastruktur som ger en enklare vardag i hela regionen? Kanske finns det outnyttjade möjligheter som kan utvecklas? Under infrastrukturdagen på Färgfabriken i Stockholm möttes över 200 aktörer för att diskutera mål och brister med regionens transportsystem. Varmt välkomna till det som är Sveriges största, mest framgångsrika och frivilliga storregionala samarbete!…

EHCC VÄXTER GLOBALT TILL EN KRAFT ATT RÄKNA MED

© Francisco Márquez / WWF-Spain Earth Hour City Challenge (EHCC) fortsätter att växa internationellt. I den pågående fjärde omgången deltar 163 städer från 17 länder. – Vårt mål är egentligen inte att få med så många städer som möjligt, utan att få en kritisk massa av städer som rapporterar sina utsläpp och åtgärder. Jag tror…

Ge plats för både människa och bil i framtidens städer

Få företeelser har nog historiskt förändrat våra stadskärnor såsom bilismens expansion och skövlingen för Domusvaruhusen under 60- och 70-talen. Efterföljande generationer bannar nu den tidens stadsplanerare för dessa förödande ingrepp. Det var åtminstone modigt, men tiden sprang ifrån dem väldigt snabbt och fortfarande läker vi såren i stadsmiljön och anpassar långsamt staden utifrån dagens förutsättningar.…