Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Ledarskap, miljonprogram och gemensamma processer

Nu har vi talat om hållbart stadsbyggande så länge att vi kan börja arbeta konkret. Vi har diskuterat, utarbetat strategier och testat oss fram. Den allmänna känslan på Miljöaktuellts konferens Hållbar Stad var att det nu är dags att handlingskraftigt börja kavla upp ärmarna. Vi vet vad vi ska göra, vi har utmaningen framför oss.…

Hej och välkomna!

Stockholm-Mälarregionen växer och står inför stora utmaningar framöver när det kommer till hur regionen ska utvecklas och förbli attraktiv och konkurrenskraftig på ett långsiktigt och hållbart sätt. I Mälardalsrådet samlas politiker från hela regionen för att tillsammans ta sig an dessa gemensamma utmaningar. Utgångspunkten är att jämföra Stockholm-Mälarregionen med regioner som är bättre inom de…

Hållbarhet är alltid förändring

Hur definierar vi hållbarhet? Frågan dök ständigt upp åren efter Brundtlandkommissionens rapport Vår gemensamma framtid i slutet av 1980-talet. Begreppet var nytt och gång på gång citerade vi att: En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Definitionen står sig väl även idag. Det imponerar. För den…

Den hållbara staden är en kulturfråga

Vad skulle en ohållbar stad vara? Det låter som något som kan gå sönder. Ett föremål som likt en dåligt konstruerad stol trillar isär. Men en stad är så mycket mer än sina byggnader. En stad är en plats att leva på, en plats där man kan ta skydd från oväder och känna sig trygg,…