Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Betydelsen av social hållbarhet i Kvillebäcken

Det finns ingen entydig och allmängiltig definition av den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet. Vad begreppet social hållbarhet eller socialt hållbar utveckling betyder tolkas ofta olika i olika sammanhang. Hållbarhetsbegreppet används flitigt i dag, av olika aktörer i olika syften och sammanhang. Det är begreppets både styrka och svaghet – att det definieras olika beroende på…

GULDFEST FÖR GÖTEBORG PÅ ÅRETS FINALKONFERENS

Sveriges klimatstad 2015 och vinnare av Världsnaturfonden WWFs stadsutmaning Earth Hour City Challenge (EHCC) – Göteborg – prisades i den svenska finalkonferensen i Stockholms stadshus den 17 mars, där gräddan inom hållbar stadsutveckling samlats. – Vi kan vara riktigt stolta över vårt klimatarbete och det här ger mod att fortsätta, sade Anneli Hultén (s), kommunstyrelsens…

Staden vi vill ha

I föreningslokaler runt om i landet finns det saker som myllrar. Små nätverk av initiativ och engagemang som vävs ihop och länkas samman. På samma gång talas det om en demokrati i kris, där allt färre medborgare har tid och lust att engagera sig politiskt. Men all förändring måste inte vara partipolitisk, det menar i…

ESKILSTUNA, GÖTEBORG OCH VÄSTERÅS ÅRETS FINALISTER

Grattis till Eskilstuna, Göteborg och Västerås som har blivit utvalda till finalister i klimatutmaningen! Den första delen av utvärderingsprocessen i Earth Hour City Challenge är klar och 44 städer av 163 kandidater från länder runtom i världen har valts ut. – Städer tar ledningen mot en rättvis, klimat-resilient framtid. Medan nationella regeringar talar om lösningar,…

14 SVENSKA KOMMUNER MED I EARTH HOUR CITY CHALLENGE

Nu drar Earth Hour City Challenge 2014-2015 igång. Det är fjärde gången Världsnaturfonden WWF utmanar städer och kommuner att agera förebilder för hållbar utveckling, och den nya omgången är större än någonsin med deltagande städer från inte mindre än 17 länder från hela världen, och 14 städer från Sverige. Anmälan och rapportering till utmaningen är…

Jämlika och jämställda medborgardialoger

Många är laddade för att göra medborgardialoger mer jämlika och jämställda. Göteborgs Stad har ett spännande utvecklingsarbete framför sig. Det handlar om att möjliggöra inflytande och påverkan över samhällsutvecklingen för alla grupper i samhället, exempelvis genom medborgardialoger. Anna Bilén är utvecklingsledare i stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg. Här bloggar hon om erfarenheter av arbetet och hur vi…

Ung röst 2014

För ungefär en vecka sedan släppte Rädda Barnen rapporten Ung röst som berättar om hur barn och unga i Göteborg upplever sitt liv, sin närmiljö och sin stad. Det finns flera saker att vara vara stolt över men även flera saker som är oroväckande. Till exempel visar Ung röst 2014 att: 93% tycker det är…

Vem ska lösa klimatproblemet?

Hållbarhetens centrala fråga är utan tvivel klimatfrågan. Hade det inte funnits ett hot om uppvärmning av jorden och atmosfären, så hade vi inte haft FN:s klimatpaneler och klimatmöten och inte heller hela denna hållbarhetsdiskurs som präglar i stort alla statliga och kommunala planer, många vetenskapliga satsningar och många företags och enskildas tankar och handlande. Det…