Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Riv väggarna mellan akademi och städer!

Foto: Arild Vågen, via Wikimedia Commons Datum: 20 maj 09:30 - 16:00Plats: Sliperiet, Östra Strandgatan 32, UmeåArrangör: Energimyndigheten Inom regeringsuppdraget Plattform Hållbar stadsutveckling hålls 2015 fyra plattformsmöten och ett konvent. Det andra plattformsmötet äger rum i Umeå den 20 maj. Mötet kommer att behandla frågor om hur kunskapen om hållbara städer kan utvecklas och omsättas…

När kommunerna sätter forskningsagendan

Att kommunerna är nyckelspelare i arbetet med att bygga framtidens hållbara samhälle känns som en självklarhet. Att den verktygslåda som kommunerna har till sitt förfogande innehåller viktiga verktyg som forskning, innovation och samverkan borde också vara självklart. Men hur gör man som kommun för att använda sina verktyg på bästa sätt och utveckla både kommunens…

Vad är varsam energieffektivisering?

Solceller på ett Georgianskt hus, Edinburgh. Foto: Helen Simonsson (CC BY) Är det möjligt att genomföra energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse utan att förändra dess kulturhistoriska värden? Ja, det är möjligt om det genomförs på ett varsamt sätt utifrån byggnadens förutsättningar. – Begreppet varsam är kopplat till varsamhetskravet i Plan- och bygglagen, PBL, och med…

DEN NYA PLATTFORMEN FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

160 representanter för bland annat myndigheter, kommunala organ och NGOs deltog i konventet på Nalen i Stockholm den 4 december om statens nya plattform för hållbar stadsutveckling. Foto: Elsa Mångård/Boverket. Nu håller statens nya plattform för hållbar stadsutveckling på att ta form. Vid ett konvent på Nalen i Stockholm den 4 december diskuterades fyra föreslagna…

Lerums kommun

Lerums kommun deltog i projektet för att lyfta klimat- och energifrågorna generellt tillsammans med planprocesser och projekt i kommunen. Överlag innebar deltagandet att kommunen arbetade med att bryta upp stuprörsplanering, genom att aktivt få in fler kompetenser och erfarenheter i planprocesser.

Sala kommun

Sala kommun har sedan en lång tid haft en framträdande position i miljöarbetet, bland annat genom projektet Vår bit av jorden, Plan för Sala ekokommun och ett tidigt engagemang i Sveriges ekokommuner. Ett naturligt steg i detta blev att medverka i Uthållig kommuns projekt Fysisk planering för ett hållbart samhälle, mellan 2009-2011. Sala deltog i…

Smarta städer i ny pod

Behöver Sverige bli bättre på att exportera sitt kunnande inom hållbar stadsutveckling? Vilken roll har Energimyndigheten i arbetet med att driva utvecklingen framåt mot mer hållbara och smarta städer? Mattias Höjer, professor på KTH och Bengt Wånggren, VD på Sweden Green Building Council ger sin syn på hållbara och smarta städer och pekar ut några…

Sätt människan i centrum

Strax innan jul samlades ett sjuttiotal deltagare på Folkets hus i Stockholm för att diskutera hållbar stadsutveckling med koppling till energiområdet, och hur Energimyndigheten kan bidra till att driva på utvecklingen mot mer energieffektiva och hållbara städer. Hearingen inleddes med en presentation av några av de befintliga projekt som Energimyndigheten stödjer. Smarta nät för ett…

Hållbar planeringsprocess i Västervik

Nybyggd biogasstation för bilar. Foto: Västerviks kommun 2007 beslutade Västervik kommun att revidera sin översiktsplan. Man deltog vid den här tiden i Energimyndighetens program Uthållig kommun och projektet ”Fysisk planering för en hållbar utveckling”. Det sistnämnda drevs under Uthållig kommun och syftade till att föra in ett energi- och hållarhetsperspektiv i planeringsprocessen i de medverkande…