Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Att illustrera framtiden – när solen alltid skiner

En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens städer. Bilder, eller renderingar, används på olika sätt och med olika syften; för att visa nya idéer, åstadkomma samstämmighet, som underlag för en dialog, men också för att marknadsföra olika stadsbyggnadsprojekt.…

MKB missar halva hållbarheten

Begreppet ”hållbar” slinker väldigt lätt ur näven och det gäller även vid stadsutveckling. Det är lätt att vänja sig vid luddiga visioner som ofta lovar mer än de håller. Luddigheten sätts delvis på prov när hållbarheten ska analyseras i en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Det är lätt att tro att hållbarheten i ett stadsutvecklingsprojekt då…