Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

DEN NYA PLATTFORMEN FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING

160 representanter för bland annat myndigheter, kommunala organ och NGOs deltog i konventet på Nalen i Stockholm den 4 december om statens nya plattform för hållbar stadsutveckling. Foto: Elsa Mångård/Boverket. Nu håller statens nya plattform för hållbar stadsutveckling på att ta form. Vid ett konvent på Nalen i Stockholm den 4 december diskuterades fyra föreslagna…

Varför är det så svårt att skapa hållbara städer?

Foton: Caroline Dahl Delegationen för hållbara städer lämnade i början av sommaren en rapport till regeringen om hinder för en hållbar stadsutveckling. Femton hinder listas, indelade i sex grupper. Hindren är i mångt och mycket välkända för branschen, vilket i sig är både en bekräftelse och en besvikelse – en bekräftelse på att det, som…

DOKUMENTATION 2 - filmer från Arena Hållbar Stad

På Arena hållbar stad i Göteborg den 6-8 november 2012 dokumenterade Mediatec Solutions Sweden konferensen genom att filma. Det materialet har sedan klippts ned till 6 stycken filmer som visas här nedan! För skriftlig dokumentation, klicka här » Film 1 - tisdagen den 6 november Film 2 - onsdagen den 7 november Del 1 Film…

litteraturspåret 1

Vi jobbar mitt i strömmen av böcker och texter som publiceras om hållbar stadsutveckling och väljer böckerna för Arkitektur- och designcentrum bibliotek och bokhandel. Nu startar vi litteraturspåret på Hållbar stad och bjuder in dig till en dialog om böcker, båda aktuella om hållbara städer och klassiker som ger perspektiv på staden som fenomen. Den…

Filmen om de nio investeringsprojekten

Delegationens film handlar om nio investeringsprojekt. Filmen premiärvisades på konferensen Arena hållbar stad i Göteborg den 6-8 november 2012. Delegationens ordförande, Peter Örn hälsar oss välkomna till en resa med Delegationen för hållbara städer som börjar i stadsdelen Ålidhem i Umeå och slutar i Västra hamnen och Rosengård i Malmö. Det Delegationen vill visa är…

Pressinformation Arena hållbar stad!

Arena hållbar stad 6 – 8 november 2012 Bakgrund På bara fyra årtionden kommer antalet människor som bor i städer att öka från 3 till 6 miljarder. Det ställer stora krav på planering och på att vi alla börjar tänka i termer av hållbarhet, invånare såväl som stadsplanerare, och både i nuvarande och nya städer.…

Femton år med hållbarhetsprojekt - möt projekten och ta del av resultaten!

Delegationen för hållbara städer, Naturvårdsverket, Vinnova och Mistra Urban Futures bjuder in till höstens stora mötesplats och konferens i Göteborg den 6 - 8 november. Välkommen att ta del av 15 års arbete med hållbarhetsprojekt! I december 2012 slutför Delegationen för hållbara städer sitt uppdrag och Naturvårdsverkets stödsystem LIP och Klimp, där staten satsat 5,5…

Projekt som främjar hållbar stadsutveckling!

Delegationen för hållbara städer har under åren 2009–2012 tagit emot drygt 350 ansökningar om ekonomiskt stöd till projekt som främjar hållbar stadsutveckling. Ansökningarna speglar en medvetenhet om de komplexa frågor och stora utmaningar som städerna står inför. Här återges en sammantagen bild av vad en hållbar stad är utifrån projektansökningarna de första två åren: Läs…

Anmäl dig nu!

Nu kan du registrera dig och välja temasession och vilka studiebesök i Göteborg med omnejd som du vill delta i! Läs mer i inbjudan och program: Inbjudan och program till konferens Arena hållbar stad Möt miljöminister Lena Ek, bli inspirerad av Helle Lis Søholt från Gehl arkitekter, hör Charlotta Mellander sammanfatta tio års forskning om…