Kategoriförklaring

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Doloremque obcaecati eveniet iure unde eius eaque repellendus voluptates quaerat excepturi temporibus sed eos, aperiam officia praesentium laborum natus sunt esse deserunt.

Bilkooperativ ger alternativ till egen bil

Majornas Bilkooperativ i Göteborg införde ett datoriserat bokningssystem, vilket underlättade för medlemmarna och gjorde bokföring och fakturering enklare. Med ytterligare hjälp av marknadsföring ökade antalet brukare i kooperativet med 180 till drygt 300 under projekttiden, och till idag nära 600.