Tot ziens Amsterdam!

Våren 2016 arrangerar vi en benchmarkingresa till Amsterdam och Utrecht. Förra veckan satte vi oss därför på flyget och åkte ner för att träffa kommande samarbetspartners, och för att upptäcka och ta reda på mer om städerna och kringliggande region.

Så, vad gör denna region framgångsrik egentligen?

Amsterdam och Utrecht är kända för att vara kreativa städer, med god livsmiljö och välutbyggd infrastruktur.

Amsterdam är en världsstad och den ekonomiska och kulturella huvudstaden i Nederländerna, med betydande service- och finanssektor. Här finns de största och ledande kulturinstitutionerna och man har varit och är framgångsrik inom kulturella näringar. Utrecht ligger söder om Amsterdam. Staden har anor från tidig medeltid och var den viktigaste och största staden i Nederländerna fram till 1600-1700-talet, men framförallt är Utrecht idag en välrenommerad universitetsstad med det största universitetet i Nederländerna och en viktig trafikhub för väg-och järnväg.

Ett givet stopp var Utrecht central station, som är den största i Nederländerna. Den är för tillfället under ombyggnation, som kommer att ta flera år, för att öka kapaciteten och kunna hantera det ökade trycket på tågtrafiken i regionen. I dagsläget avgår ca 900 tåg om dagen med ca 285 000 resenärer.

Imponerande cykelparkering

Särskilt imponerade var vi av deras nya smarta cykelparkering. Ca 40 % reser med cykel till tågstationen och då det är viktigt för staden att invånarna fortsätter cykla, var utbyggnad av parkering en viktig investering. I ett första skede har man nu byggt en ny cykelparkering under den västra ingången, under trappan till tågstationen, där ska det finnas plats för 4200 cyklar.

Cykelgarage Utrecht

De ska dessutom bygga ut cykelparkeringen med ytterligare 12 500 platser på den östra sidan, det väntas vara klart 2016. Parkeringen är gratis de första 24 timmarna så att de som pendlar kan ställa av cykeln på morgonen och sedan ta den på kvällen utan att betala. De anställda på kommunen berättade att de kommer att få en egen cykelparkering för kommunanställda.

Cykelparkering Och Ramp Utrecht

Besöket var väldigt givande. Från mötena fick vi intressanta uppslag på benchmarkingaktiviteter samt en tydligare bild av hur samarbetet ser ut mellan städerna Amsterdam och Utrecht, deras utmaningar lokalt och regionalt. Precis som Stockholm-Mälarregionen står de inför utmaningar som ökad urbanisering och växande befolkning i städerna, som leder till utmaningar för infrastrukturen och stadsmiljön. Deras tradition att cykla (utan hjälm) är fascinerande och även deras arbete med mobilitet och smarta infrastrukturlösningar– vilket är något vi kommer att utforska närmare under året.

”Ju mer man lär sig desto mindre vet man” så känns det nu när vi är tillbaka hemma. Det händer mycket i de här två städerna och det finns väldigt intressanta exempel på initiativ och samarbeten för att hitta svar på dagens och framtidens samhällsutmaningar.