Hej och välkomna!

Stockholm-Mälarregionen växer och står inför stora utmaningar framöver när det kommer till hur regionen ska utvecklas och förbli attraktiv och konkurrenskraftig på ett långsiktigt och hållbart sätt. I Mälardalsrådet samlas politiker från hela regionen för att tillsammans ta sig an dessa gemensamma utmaningar.

Utgångspunkten är att jämföra Stockholm-Mälarregionen med regioner som är bättre inom de områdena som vi vill utveckla. Det gäller att identifiera faktorerna bakom deras framgångar och ta tillvara på de erfarenheterna för utveckla arbetet på hemmaplan. Det handlar även om att mötas, skapa relationer internationellt och inom regionen, för att tillsammans hitta lösningar på de globala problem vi står inför.

Benchmarking Regions handlar om att jämföra och lära av andra framgångsrika städer och regioner runt om i världen. Mälardalsrådets benchmarkingarbete ger ett internationellt perspektiv på regionens utveckling och håller oss à jour med vad som händer i världen.

I vår kommer jag att skriva om vårt benchmarkingarbete på Mälardalsrådet. Om hur vi samarbetar med tio andra storstadsregioner i ett internationellt nätverk för storstadsregioner och om arbetet med att ta fram indikatorer för att jämföra oss med, och lära av varandra.

Framförallt kommer jag dela med mig av inspirerande exempel från världsstaden Amsterdam och den framgångsrika Utrecht-regionen i Nederländerna dit vår kommande benchmarkingresa går våren 2016.