"Every place has an identity"

Hur etablerar man en stads varumärke internationellt? Hur undviker man de vanligaste fällorna? Mälardalsrådet besökte Amsterdam för att lära sig mer om hur staden arbetar med att förstärka sina fördelar och kärnvärden.

Stockholm – the Capital of Scandinavia. Västerås – staden utan gränser. Alla platser vill säga något om sig själva. Amsterdam är ett av världens starkaste varumärken. Under mottot iamsterdam marknadsför sig staden, tillsammans med sitt omland för att dra till sig företag, investeringar och talang. I över 10 år har man arbetat fokuserat med stadens kärnvärden: Creativity – innovation – commercial spirit.

Mälardalsrådet åkte till Amsterdam för att ta reda på mer om hur Amsterdam arbetar med sitt varumärke. Vi träffade Geerte Udo som är chef på Amsterdam Marketing. man jobbar med marknadsföring, information, undersökningar och tjänster.

The merchants are part of our DNA

– Geerte Udo, Amsterdam Marketing

Amsterdam hade sin guldålder under 1600-talet då staden blomstrade. Det var stadens dåvarande entreprenörer som bildade Ostindiska kompaniet som ledde till att Holland blev världens dominerande handelsmakt. Geerte Udo berättar att företagsandan fortfarande är stark i Amsterdam och det är utifrån platsens förflutna, nutid och framtid som man i Amsterdam har arbetat fram sina kärnvärden.

Deer to profile, deer to choose

– Geerte Udo, Amsterdam Marketing

Det är lätt att hamna i fällan att staden ska vara bra på allt och locka till sig alla typer av företag. Men man ska undvika att hamna i den fällan, säger Geerte. Tvärt om är det viktigt att våga profilera sig och att våga välja. Först då kan man hitta det verkliga värdet av varumärkesarbetet. Ett exempel är trender. Plötsligt är alla städer kreativa och alla ska vara den bästa platsen för startups. Det är exakt sådana här hyper som man ska akta sig för, berättar Geerte. Men i Amsterdams fall är kreativiteten ingen trend, utan ytterligare en byggsten i stadens DNA. “We know how to make money out of creativity” avslutar Geerte.

Img 5739
Geerte Udo med Mälardalsrådets Emmy Ahlstedt

  • Läs mer om Amsterdam Marketing, om deras uppdrag och målgrupper, här».
  • Nyfiken på hur det ser ut i Amsterdam? Klicka här. Fler än 8 miljoner bilder har laddats upp under #amsterdam. Det är över 30 000 bilder per dag! (juni-juli 2015)

Bakgrund

Mälardalsrådet arbetar för en internationellt konkurrenskraftig och hållbar storstadsregion. Som ett led i detta jämför och lär vi oss av andra ledande storstadsregioner. 2015-2016 har vi vänt blickarna mot Amsterdam och Utrecht i Nederländerna. Här bloggen kan du följa vårt arbete kring detta. I detta inlägg gör vi en kort jämförelse om hur vi står oss i den internationella stadskampen.