Hållbar Stad

Woodhills Tunnlar

I helgen invigdes två gångtunnlar mellan Skogås och Trångsund i Huddinge kommun. Den mörka passagen mellan stadsdelarna har omvandlats till en färgstark och upplyst plats. Projektet är en del av Huddinge kommuns satsning på ljusdesign i offentliga miljöer med målsättningen att skapa trygga, jämlika trivsamma platser med god estetik. Beställare och konsult möts här i…

Arkdes mötesplats

Plattform för hållbar stadsutveckling är ett regeringsuppdrag för att öka samverkan, sprida kunskaper och utbyte av erfarenheter till och mellan kommuner, stadsregioner och regionala aktörer. Avsändare är Boverket och fyra andra myndigheter.

Viktigt fokusera på stadens tillgänglighet

Det hörs många röster om förtätningens för- och nackdelar. I en debattartikel i Göteborgsposten argumenterar David Simon och Mikael Cullberg från Mistra Urban Futures för att det är stadens tillgänglighet som måste stå i fokus. De börjar med att höja ett varningens finger. Förtätning kan visserligen leda till ett mer effektivt resursutnyttjande, mindre påverkan på…

Drömmen om en grön stad

Den som bor i Göteborg vet att det är mycket som händer just nu, på många håll ska både stadsdelar och bostadsområden göras om och förnyas. I ett reportage i Göteborgsposten tittar Karin Nilsson närmare på odling, förtätning och längtan till landet. En förtätad stad ska även vara en grön stad, det är vi överens…

Boktips: Socioekologisk stadsutveckling

Boken Socioekologisk stadsutveckling – begrepp och lokal praktik beskriver det komplexa förhållandet mellan social och ekologisk hållbarhet i urbana miljöer. Den är författad av forskarna Moa Tunström, Karin Bradley och Ulrika Gunnarsson-Östling och ämnar att öka förståelsen för hur man kan arbeta med socioekologiska perspektiv och praktiker i stadsutvecklingen. Att bygga en stad som är…

Hur hållbar är den täta staden?

Förtätningsargumenten står som spön i backen. Kortare avstånd och en mer koncentrerad stadsbild ses allt oftare som ett självklart recept på hållbar stadsutveckling. Detta är något som Karin Bradley och Pernilla Hagbert vill ändra på i sin krönika Dags att syna idén om den täta hållbara staden som i söndags kunde läsas i Svenska Dagbladet.…

Göteborgs två ansikten

Göteborg är egentligen två städer, det är inte så många som vet det. De flesta som kommer dit på besök får endast uppleva en av dem. Så skriver Ehsan Fadakar i sin krönika I Göteborg är segregationen total. Ehsan Fadakar är inte speciellt chockerad över den skottlossning som nyligen ägde rum i stadsdelen Biskopsgården i…

Innovationstävling: Klimatmaxa villorna

Innovationstävlingen "Klimatmaxa villorna" – deltävling två, vänder sig i första hand till företag och organisationer Syftet med tävlingen är att den ska resultera i en produkt/tjänst som hjälper villaägare att spara energi och förenkla tillverkning av egen el. Tävlingen är indelad i två omgångar men är fristående från varandra. Den första deltävlingen fungerade som ett…

Hållbart vardagsliv

Den som vill bättra på klimatsamvetet och leva ett mer hållbart liv kan från och med den 25 maj delta i onlinekursen "Sustainability in Everyday Life". Nya rapporter om global uppvärmning, utdöende arter och farliga kemikalier är numera vardagsmat för de flesta av oss. Alarmerande siffror bara regnar ned över våra huvuden. Alla har vi…

  • Filter: